New items
Ewolucja działań specjalnych w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń
Etyczność funkcjonariusza policji
Fizyczne i techniczne zagadnienia odporności na zużycie ciał stałych
Główne nurty polityczne Polski podziemnej wobec planów federacyjnych rządu polskiego na uchodźstwie w czasie drugiej wojny światowej (1939-1945)
Organizacja systemu łączności i informatyki Wojsk Obrony Terytorialnej