New items
Obrona przeciwlotnicza w działaniach stabilizacyjnych
Organizacja systemu łączności i informatyki Wojsk Obrony Terytorialnej
Likwidacja skażeń żołnierzy, uzbrojenia i sprzętu bojowego oraz infrastruktury, dróg i terenu
Optymalizacja kompetencji służb lotniskowych i personelu zarządzania bezzałogowymi systemami powietrznymi w systemie bezpieczeństwa : Praca naukowo-badawcza. Sprawozdanie z przeprowadzonych badań
Antropomotoryka : teoria motoryczności człowieka w zarysie