New items
Doktryna działań połączonych : D-01(E)
Działania wojsk lądowych i wojsk obrony terytorialnej w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń
Informacja i informatyzacja w administracji publicznej
Obronność Polski w XXI wieku : II edycja
Procesy obsługi celnej w międzynarodowym łańcuchu dostaw