Nowości
Polska w strukturach Unii Europejskiej : wybrane aspekty
Teoretyczne aspekty prowadzenia operacji specjalnych
Drgania i hałas w inżynierii maszyn
Tactical navigation. P. 1,
Piętnaście lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej