New items
Współczesne bezpieczeństwo wewnętrzne RP w świetle nowych zagrożeń : wybrane problemy [Dokument elektroniczny]
Problemy współczesnej logistyki w badaniach nauk o bezpieczeństwie i obronności
Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. T. 3,
Bezpieczeństwo potrów lotniczych i morskich : problemy, trendy, przyszłe wyzwania
Planowanie działań inżynieryjnych z wykorzystaniem technologii informatycznych