New items
Nauczyciel szkoły wyższej w procesie dydaktyczno-wychowawczym : implikacje teoretyczne i praktyczne
Potencjał obronny klas wojskowych : teoretyczno-empiryczne aspekty kształcenia obronnego
Optymalizacja kompetencji służb lotniskowych i personelu zarządzania bezzałogowymi systemami powietrznymi w systemie bezpieczeństwa : Praca naukowo-badawcza. Sprawozdanie z przeprowadzonych badań
Procesy w organizacjach lotniczych : wybrane aspekty
Cywilno-wojskowe uwarunkowania negocjacji w operacjach militarnych