New items
Kształtowanie bezpieczeństwa wewnętrznego w wymiarze administracyjno-prawnym jako zadanie wybranych podmiotów administracji publicznej i sektora prywatnego
Big data w humanistyce i naukach społecznych
Aspekty finansowe, prawne i organizacyjne sportu akademickiego
Wojna o wolność 1920. T. 2,
Wyzwania bezpieczeństwa wewnętrznego : wybrane aspekty bezpieczeństwa lokalnego