New items
Europejskie, krajowe i lokalne aspekty bezpieczeństwa : bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym
Inżynieryjna ocena środowiska na potrzeby kierowania działaniami inżynieryjnymi
Lądowy wymiar pokonywania przeszkód wodnych przez wojska lądowe w działaniach taktycznych
Współczesne bezpieczeństwo wewnętrzne RP w świetle nowych zagrożeń : wybrane problemy [Dokument elektroniczny]
Symulatory pojazdów w procesie szkolenia podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne