New items
Zarządzanie kryzysowe w aspekcie zagrożeń terrorystycznych
Wyzwania i rozwój obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej : obronność RP XXI wieku
Planowanie działań inżynieryjnych z wykorzystaniem technologii informatycznych
Operator systemu magazynowania : aspekty prawne
Global positioning system : theory and practice