New items
Compendium of banking in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku. [Vol. 5],
Samorząd terytorialny w realizacji potrzeb obronnych
Era autodestrukcji : świat, kapitalizm, demokracja wobec zagrożeń
Strategie i uwarunkowania ich budowania w przedsiębiorstwach zbrojeniowych : studia przypadków
Bezpieczeństwo i ryzyko w ruchu drogowym