Nowości
Wykłady londyńskie 1946
Wojna na pociski i pisma : 302 "Poznański" Dywizjon Myśliwski w 1940 roku
Nowe oświecenie : argumenty za rozumem, nauką, humanizmem i postępem
Europejskie, krajowe i lokalne aspekty bezpieczeństwa : bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym
Praktyczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego