New items
Friction : how radicalization happens to them and us
Stochastyczne modelowanie i optymalizacja gotowości w procesie eksploatacji śmigłowców : podstawy teoretyczne, metodologia tworzenia, weryfikacja i implementacja modeli
Pomiary przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych : diagnostyka linii wysokiego napięcia
Nowe oświecenie : argumenty za rozumem, nauką, humanizmem i postępem
Wojska Specjalne Sił Zbrojnych RP