New items
Anatomia zamachu : o strategii i taktyce terrorystów
Pomiędzy bezpieczeństwem a ryzykiem : pozytywne konteksty rekreacji outdoorowej
Nowoczesna koncepcja logistyki produkcji
Rosyjska sztuka operacyjna w zarysie
Bezpieczeństwo i odporność w łańcuchach dostaw : kontekst niezawodności