New items
Logistyka w teorii i praktyce nauk o bezpieczeństwie i obronności
Suwerenność i racja stanu Polski w perspektywie 2025 : scenariusze
Inżynieryjna ocena środowiska na potrzeby kierowania działaniami inżynieryjnymi
Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych
Global positioning system: signals, measurements, and performance