New items
Ewolucja wojen : wielość uwarunkowań
Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. T. 2,
Statystyka matematyczna w praktyce
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 1
Siły Powietrzne Federacji Rosyjskiej w świetle zmian w środowisku bezpieczeństwa Rosji