New items
Wybrane problemy teorii bezpieczeństwa ekonomicznego państwa
Informacyjne przygotowanie pola walki w wojskach obrony przeciwlotniczej
Doktryna działań połączonych : D-01(E)
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. [3],
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych