New items
Ewolucja działań specjalnych w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń
Potencjał obronny Sił Zbrojnych RP w ujęciu relatywnym
System kształcenia oficerów w Siłach Zbrojnych RP
Elementy projektowania logistycznego
Główne nurty polityczne Polski podziemnej wobec planów federacyjnych rządu polskiego na uchodźstwie w czasie drugiej wojny światowej (1939-1945)