New items
Tymczasowa instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym TID C-17_02 : desantowanie skoczków z samolotu C-17 ze spadochronami z wolnym systemem otwarcia
Wybrane aspekty zastosowania bojowego lotnictwa T.3
Komputerowe modelowanie i symulacje procesów logistycznych w środowisku FlexSim
Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. T. 3,
Globalizacja a zarządzanie bezpieczeństwem współczesnej organizacji