Nowości
Rekrutacja liderów przez pryzmat kultury organizacyjnej : profil kompetencyjny lidera przyszłości
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej : planowanie, reagowanie, infrastruktura krytyczna. T 2
Socjologia sportu
Konwersja i akumulacja energii : wybrane zagadnienia. Wyzwania. T.1
Jubileuszowy atlas biograficzny polskich dowódców wojskowych 1918-2020