Nowości
Bezpieczeństwo informacyjne i medialne w czasach nadprodukcji informacji
Nowy jedwabny szlak : transport kolejowy w obsłudze logistycznej
Wybrane problemy zarządzania współczesnym biznesem : podejście interdyscyplinarne : monografia naukowa
Bezpieczeństwo powietrzne. Cz.3 Pt. 3
Zagrożenia dla obronności i bezpieczeństwa państwa - wybrane problemy zarządzania