New items
Procesy obsługi celnej w międzynarodowym łańcuchu dostaw
Instrukcja o gospodarowaniu sprzętem służby czołogowo-samochodowej : DU-4.22.2(A)
Problematyka zarządzania wiedzą w formacjach mundurowych systemu bezpieczeństwa państwa
Wybrane aspekty zarządzania kryzysowego w świetle użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Compendium of finance in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku. Vol. 4,