New items
Bezpieczeństwo informacyjne państwa : wybrane problemy
Wpływ współpracy i rywalizacji mocarstw na bezpieczeństwo międzynarodowe w Azji Północno-Wschodniej w latach 1989-2014
Zasady planowania, opracowania i wprowadzania dokumentów standaryzacji operacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DA-01(B)
Bezpieczeństwo prawne i bezpieczeństwo obrotu prawnego w Polsce
Ocena zgodności : wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi