New items
Wojskowe systemy łączności w systemie bezpieczeństwa państwa - wielorakie aspekty bezpieczeństwa cyberprzestrzeni SZ RP
Europa w obliczu islamskiego terroryzmu : dlaczego dochodzi do ataków terrorystycznych i jak im przeciwdziałać
Katalog norm eksploatacji techniki lądowej: DTU-4.22.13.1(A)
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 1
Global navigation satellite systems, interial navigation, and integration