New items
Lotnicze świadectwa wizyt św. Jana Pawła II do ojczyzny : zabezpieczenie pielgrzymek przez Siły Powietrzne RP : wydawnictwo towarzyszące konferencji popularno-naukowej zorganizowanej z okazji 40-lecia pierwszej pielgrzymki do Polski Papieża Jana Pawła II w 1979 r
Polska nieznana : 150 miejsc, o których prawdopodobnie nie słyszałeś
Aspekty finansowe, prawne i organizacyjne sportu akademickiego
Bezpieczeństwo XXI wieku : szanse - zagrożenia - perspektywy : [zeszyty naukowe
Działania społeczne w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego