New items
Asymetryczny i hybrydowy charakter konfliktów izraelsko-arabskich na początku XXI wieku
Działania wojsk lądowych i wojsk obrony terytorialnej w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń
Doskonalenie kompetencji społecznych wojskowych nauczycieli akademickich
Ewolucja działań specjalnych w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń
Compendium of banking in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku. [Vol. 6],