New items
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Stosunki Polski z sąsiadami po 1989 roku : płaszczyzna polityczno-wojskowa = Relations between Poland and its neighbours after 1989 : the political and military domain
Historia i perspektywy analizy dużych wolumenów i strumieni danych
Wybrane zagadnienia innowacyjności i przedsiębiorczości w nauce i praktyce = Selected issues of innovativeness and entrepreneurship in research and in practice
Bezpieczeństwo państwa w XXI wieku : podręcznik akademicki