New items
Produkty, technologie i systemy zapewniania jakości w przedsiębiorstwach zbrojeniowych. [T. 10]
Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Uwarunkowania sektorowe rozwoju przedsiębiorstw zbrojeniowych
Współczesne media : media informacyjne. T. 2
Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście