Nowości
Compendium of finance in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku. Vol. 5,
Samorząd terytorialny w realizacji potrzeb obronnych
Kultura biznesu : normy i formy
Kontrwywiad II RP (1914) 1918-1945 (1948). T. 6
Scenariusz przebiegu konfliktu hybrydowego