New items
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Bezpieczeństwo, obronność, wojskowość : problemy planowania strategicznego
Potencjał obronny Sił Zbrojnych RP w ujęciu relatywnym
Era autodestrukcji : świat, kapitalizm, demokracja wobec zagrożeń
Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni w bezpieczeństwie regionalnym NATO