Nowości
Dydaktyczne i komunikacyjne aspekty e-edukacji akademickiej
Generał brygady pilot obserwator Szczepan Ścibor : absolwent "Szkoły Orląt" w Dęblinie, komendant Oficerskiej Szkoły Lotniczej, ofiara zbrodni stalinowskich = A graduate of the "Young Eagles School" at Dęblin, commandant of the Polish Air Force Officers' School, victim of Stalinist crimes
Historia i perspektywy analizy dużych wolumenów i strumieni danych
Internetowe narzędzia rozwoju zasobów ludzkich organizacji
Zapewnienie interoperacyjności urządzeń i systemów : studium administracyjnoprawne