New items
Pułkownik pilot Szczepan Ścibior przedstawiciel pokolenia II Rzeczypospolitej : wybór materiałów źródłowych: rozpracowanie, śledztwo i proces przed Najwyższym Sądem Wojskowym (1950-1952)
Katastrofy transportowe
Procedury wymiany usług transportowych w ramach platformy SEOS : DU-4.4.15
Sztuczna inteligencja : co każdy powinien wiedzieć
Zarządzający portem lotniczym jako podmiot prawa publicznego i prywatnego: zagadnienia wybrane