New items
Zapomniana placówka : wspomnienia i refleksje żołnierza AK kompanii Kunów ziemi opatowsko-sandomierskiej
Współczesne aspekty organizacji i funkcjonowania transportu lotniczego
Program szkolenia indywidualnego Wojsk Obrony Terytorialnej
Siły zbrojne elementem systemu antyterrorystycznego
Cyfryzacja życia w erze Big Data : człowiek, biznes, państwo