New items
Compendium of finance in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku. Vol. 6,
Zwalczanie terroryzmu
Historia wojskowa doby Piastów - wybrane zagadnienia : 1730 lat Wojska Polskiego
Badania dynamiki łopatek wirnikowych silników lotniczych w różnych warunkach eksploatacji
Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym : sprawność systemu - determinanty, diagnoza, koncepcja doskonalenia. Cz. 2