New items
Rozwój wozów bojowych
Prawo administracyjne materialne
Przeciwdziałanie i zwalczanie finansowania terroryzmu w Polsce
Jak uczyć (się) zdalnie? : podręcznik dla nauczycieli, uczniów i przedsiębiorców wraz z opisem funkcjonalności platform i innych narzędzi e-learningu nie tylko na czas pandemii COVID-19
Współczesne trendy technologiczne w informatycznych systemach złożonych = Modern technological trends in complex IT systems