New items
Ocena zgodności : wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi
Wariant załadowczy platformy desantowej P-V o szerokości 88 cali i długości 12 stóp : WZ P-V(88)/12_003 : wariant załadowania moździerza M-98 z amunicją do zrzutu z wyciaganiem, metodą zrzutu z małą prędkością lądowania
Przygotowanie żołnierzy wojsk inżynieryjnych do usuwania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych
Technika informatyczna : techniki bezpieczeństwa : systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji : wymagania
Wpływ współpracy i rywalizacji mocarstw na bezpieczeństwo międzynarodowe w Azji Północno-Wschodniej w latach 1989-2014