Nowości
Pamiętnik kapelana wojskowego i inne zapiski z lat 1914-1945
Współczesne aspekty organizacji i funkcjonowania transportu lotniczego
Konwent dziekanów dawniej i dziś : Jerzy Olewniczak; Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej
Prezydentowa Karolina Kaczorowska : Stanisławów, Sybir, Afryka, Londyn
Wywiad i kontrwywiad II Rzeczpospolitej wobec groźby wybuchu wojny w 1939 r