New items
Sztuka argumentacji : nowy słownik terminologiczny
Tymczasowa instrukcja o organizacji i ocenie strzelań z przeciwokrętowych systemów rakietowych
Metodyka pisania pracy licencjackiej i magisterskiej (kierunek: bezpieczeństwo narodowe)
Design thinking : inspiracje dla dydaktyki
Przepisy o gospodarowaniu mieniem służby uzbrojenia i elektroniki : DU-4.22.1(A)