New items
Zmierzch Europy
Internetowe narzędzia rozwoju zasobów ludzkich organizacji
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Nauka o klimacie : obserwacje zmian klimatu teraz i w przeszłości, mechanizmy działania systemu klimatycznego, dawne zmiany klimatu - co, kiedy, jak i dlaczego, obecna zmiana klimatu - oberwacje, przyczyny, przyszła zmiana klimatu - dokąd zmierzamy, klimatyczne kontrowersje
Psychologia w zmieniającym się świecie