Nowości
Wybrane problemy rozwoju społeczno-gospodarczego w nauce i praktyce = Selected aspects of the socioenomic development in theory and practice
Ład akademicki w uniwersytecie korporacyjnym : teorie, instytucje, efektywność
Działalność ratownicza organizacji młodzieżowych na rzecz bezpieczeństwa lokalnego
Wyspy Brytyjskie 1940
Dynamika lotu bezzałogowych statków powietrznych klasy mikro