New items
Współczesne media : przemoc w mediach. T. 1
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym : budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze
Koncepcja zbrodni przeciwko ludzkości w międzynarodowym prawie karnym
Przepisy o działalności służby żywnościowej : DU-4.21.1(B)
Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego