New items
Prawo cywilne - część ogólna, prawo rzeczowe w pigułce
Potrzeby logistyczne potencjału obronnego
Wybrane zagadnienia innowacyjności i przedsiębiorczości w nauce i praktyce = Selected issues of innovativeness and entrepreneurship in research and in practice
Socjologia bezpieczeństwa : wybrane problemy
Przegrane zwycięstwo : wojna polsko-bolszewicka 1918-1920