New items
Wybrane problemy teorii bezpieczeństwa ekonomicznego państwa
Sieci biznesowe i uwarunkowania ich tworzenia w przemyśle zbrojeniowym : wybrane problemy
Organizacja systemu łączności i informatyki Wojsk Obrony Terytorialnej
Gmina jako podmiot administracji świadczącej w zakresie usług niematerialnych
Działania taktyczne pododdziałów ochronno-obronnych