New items
Ryzyko jako kryterium wyboru wariantów działań taktycznych i reagowania w sytuacjach kryzysowych
Wprowadzenie do inżynierii logistyki bezpieczeństwa
Statystyka matematyczna w praktyce
Podstawy konstrukcji maszyn. 3
Podstawy konstrukcji maszyn. 2