Nowości
Etyka : 50 idei, które powinieneś znać
Prawo cywilne - część ogólna, prawo rzeczowe w pigułce
Narodziny ukraińskiego nacjonalizmu : Bandera, Szeptycki, OUN
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Zapewnienie interoperacyjności urządzeń i systemów : studium administracyjnoprawne