New items
Europejskie, krajowe i lokalne aspekty bezpieczeństwa : bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym
Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. T. 2,
Techniki pilotażu w lotach próbnych : stateczność statyczna i dynamiczna samolotu
Transformacje sygnałów : od teorii do praktyki
Wsparcie teleinformatyczne i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni w SZ RP