Nowości
Nienawiść sp. z o. o. : jak dzisiejsze media każą nam gardzić sobą nawzajem
Prawo cywilne - zobowiązania, spadki w pigułce
Podstawy systemów operacyjnych. T. 1
Organizacja bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : aspekty ustrojowe, prawno-administracyjne i systemowe
Armia europejska : strategiczne bezpieczeństwo militarne Unii Europejskiej