Nowości
Wybrane problemy rozwoju społeczno-gospodarczego w nauce i praktyce = Selected aspects of the socioenomic development in theory and practice
Jak uczyć (się) zdalnie? : podręcznik dla nauczycieli, uczniów i przedsiębiorców wraz z opisem funkcjonalności platform i innych narzędzi e-learningu nie tylko na czas pandemii COVID-19
Polski system antyterrorystyczny a realia zamachów drugiej dekady XXI wieku
Complicity and the Law of International Organizations : Respobsibility for Human Rights and Humanitarian Law Violations in UN Peace Operations
Współpraca regionalna państw autorytarnych : studium przypadku arabskich państw Bliskiego Wschodu