New items
Zasady planowania, opracowania i wprowadzania dokumentów standaryzacji operacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DA-01(B)
Wiedza : kluczowy element kapitału niematerialnego sił zbrojnych
Współczesne problemy akademickiej dydaktyki wojskowej
Europejska unia bezpieczeństwa i obrony : struktury, wizje, perspektywy
Aplikacje mobilne w systemach informacyjnych : teoria i praktyka