New items
Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku = Compendium of banking in Polish & English. [T. 3],
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 2
Stopy tytanu z węglem
Militarne obszary komunikacji strategicznej
Bezpieczeństwo, obronność, wojskowość : problemy planowania strategicznego