New items
Anatomia zamachu : o strategii i taktyce terrorystów
Podstawy ekonometrii w Excelu
Chemia ogólna
Technologie cyfrowe : przedsiębiorstwa 4.0 a sztuczna inteligencja
Metody zapobiegania przestępczości