New items
Status prawnomiędzynarodowy Polski (1918-2018)
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania
Bezpieczeństwo międzynarodowe : polityka, strategie, interwencje
Badanie, analiza i ocena uwarunkowań techniczno-technologicznych i organizacyjnych transportu intermodalnego na rynku usług przewozów towarowych
Bezpieczeństwo państwa - wybrane problemy : relacje międzynarodowe - polityka zbrojeniowa - potencjał obronny