Nowości
Dziedziny i sektory bezpieczeństwa narodowego : wybrane zagadnienia
Optyka liniowa : podstawy fizyczne
Geologia kontynentów
Zapomniana placówka : wspomnienia i refleksje żołnierza AK kompanii Kunów ziemi opatowsko-sandomierskiej
Metodyka pisania pracy licencjackiej i magisterskiej (kierunek: bezpieczeństwo narodowe)